DỊCH VỤ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ PHÒNG SẠCH và KĐHC TTBYT

  Một số phép đo kiểm tra chính đối với phòng sạch:

  • Đếm hạt trong không khí phân loại cấp độ sạch
  • Đo thể tích luồng không khí, kiểm tra hướng luồng khí
  • Kiểm tra chênh lệch áp suất
  • Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm
  • Kiểm tra tính toàn vẹn của các màng lọc
  • Kiểm tra rò rỉ hệ thống lọc.
  • Kiểm tra rò rỉ phòng.
  • Kiểm tra tĩnh điện và tạo ion.
  • Kiểm tra lắng đọng hạt.
  • Kiểm tra ngăn cách.
  • Kiểm tra độ ồn.
  • Kiểm tra cường độ ánh sáng