Máy phân tích thực phẩm Charm II

Charm II System

Hãng sản xuất: Charm Sciences – Mỹ