Que lấy mẫu bọt biển, cỡ nhỏ, có sẵn 1mL dung dịch môi trường

Que lấy mẫu

·        1 tay cầm bằng polypropylene

·        1 đầu mút bằng bọt biển polyurethane

Cả hai polyme thường được sử dụng trong các ứng dụng y tế và thực phẩm, và được tham chiếu trong FDA 21CFR177

Môi trường bảo quản

·         Dung dịch HiCap Neutralizing Broth, 1 mL hoặc 10 mL

·         Tất cả các thành phần của dung dịch được liệt kê trong EAFUS

·         Không có vật liệu có nguồn gốc động vật nào được sử dụng trong dung dịch này

·         Khả năng trung hòa bất kỳ chất tẩy rửa nào có trên bề mặt cần lấy mẫu

·         Khả năng duy trì sự tồn tại của tất cả các sinh vật được thu thập bởi que lấy mẫu cho đến khi mẫu được xử lý bởi phòng thí nghiệm